Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2010. godinu


Odbor za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'', imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici 23. travnja 2010. godine, u sastavu; predsjednik Odbora: prof. dr. sc. Petar Selem; članovi: prof. dr. sc. Mladen Boban, prof. dr. sc. Josip Brana, Petar Mladinić, prof., prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Nevenka Pašalić, dipl. pedagog., prof. dr. sc. Ružica Razum, Goran Sirovatka, dipl. ing. i Ivan Šutalo, dipl. ing., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o ''Nagradi Ivan Filipović'' (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu ''Nagrade Ivan Filipović'' (Narodne novine, broj 15/92.), na 3. sjednici 12. listopada 2011. godine

ODLUKU
O DODJELI ''NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ''
ZA 2010. GODINU

I. Državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' za životno djelo nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
  • JOSIP KRUNIĆ, nastavnik hrvatskoga jezika Osnovna škola ''Antun i Stjepan Radić'', Gunja
 • u području srednjega školstva:
  • LJILJA VOKIĆ, prof., ravnateljica VII. gimnazije, Zagreb

II. Godišnjom državnom ''Nagradom Ivan Filipović'' nagrađuju se:
 • u području osnovnoga školstva:
  • NATALIJA BANOV, dipl. učiteljica razredne nastave Osnovna škola ''Vežica'', Rijeka
  • VESNA BOBINSKI, dipl. učiteljica razredne nastave Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Zagreb
  • JAGODA KANIŽAJ, učiteljica razredne nastave II. osnovna škola Varaždin, Varaždin
  • MIROSLAV SEKEREŠ, nastavnik fizike i tehničke kulture Osnovna škola Popovača, Popovača
  • BOŽICA ŠIMLEŠA, prof. hrvatskoga jezika i muzikologije, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Zagreb
  • VERONIKA ČELIĆ-TICA, prof. filozofije i hrvatskog jezika Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb
  • MARICA ZABORAC, nastavnica razredne nastave Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Delnice
 • u području srednjega školstva:
  • NADA ČATLAIĆ, prof. hrvatskoga jezika Gimnazija Čakovec, Čakovec
  • JADRANKA PUCAR JAMBROVIĆ, prof. filozofije i sociologije V. gimnazija, Zagreb
  • RUŽA JOZIĆ, dipl. komp. i dipl. bibl. Srednja škola Sesvete, Sesvete
  • VLATKA KUHAR, prof. biologije i kemije VII. gimnazija, Zagreb
  • MARINA KARADAKIĆ, prof., ravnateljica Graditeljske škole za industriju i obrt, Rijeka
  • MILIVOJ MILIŠA, prof., ravnatelj IV. gimnazije, Zagreb
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada:
  • prof. dr. sc. SOFIJA VRCELJ Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Ukupno je dodijeljeno 14 (četrnaest) godišnjih nagrada i 2 (dvije) nagrade za životno djelo za 2010. godinu.

Nagrada se sastoji od novčanog iznosa i povelje. Novčani iznos nagrade za životno djelo iznosi 45.000,00 kuna, a za godišnju nagradu iznosi 25.000,00 kuna.