Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2014. godinu


Odbor za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović", imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora na sjednici održanoj 30. siječnja 2015. godine, u sastavu: predsjednik Odbora prof. dr. sc. Valter Boljunčić, članovi: dr. sc. Boris Jokić, Josip Krunić, prof., mr. Sanja Urek, prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, Sunčica Žigić, dipl. pedagoginja, prof. dr. sc. Vladimir Strugar, Zdenka Čukelj, prof., Zlatko Stić, prof., donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o "Nagradi Ivan Filipović" (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu "Nagrade Ivan Filipović" (Narodne novine, broj 15/92.), na sjednici 17. rujna 2015. godine
 
ODLUKU
O DODJELI "NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ"
ZA 2014. GODINU
 
I. Državnom "Nagradom Ivan Filipović" za životno djelo nagrađuju se:
 • u području srednjeg školstva:
  • MARICA KURTAK, prof., u mirovini, Zagreb
 • u području znanstvenog i stručnog rada:
  • prof. dr. sc. ANTE BEŽEN, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

II. Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 • u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
  • JADRANKA FILIPOVIĆ, prof., Dječji vrtić Malešnica, Zagreb
  • JADRANKA TOMLJANOVIĆ, prof., Dječji vrtić Rijeka
 • u području osnovnog školstva:
  • EVA LUKETIĆ, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića, Delnice
  • MIHAJLA SAVIĆ, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Mladost, Osijek
  • JELKA HRNJIĆ, učiteljica mentorica, Osnovna škola Mate Lovraka, Zagreb
 • u području srednjeg školstva:
  • mr. sc. BRANKICA ŽUGAJ, Gimnazija Velika Gorica
  • MLADEN MARUŠIĆ, prof., Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb
  • MARINA ČUBRIĆ, prof., Nadbiskupska klasična gimnazija s pravom javnosti, Zagreb
  • mr. sc. MAJDA FAJDETIĆ, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
 • u području visokog školstva: prof. dr. sc. JASMINKA ZLOKOVIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • prof. dr. sc. SAŠA OSTOJIĆ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  • doc. dr. sc. GORAN SUČIĆ, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
 • u području znanstvenoga i stručnoga rada: skupina znanstvenika i stručnjaka:
  • PROJEKTNI TIM ICT-AAC (doc. dr. sc. Vedran Podobnik, izv. prof. dr. sc. Željka Car, doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, doc. dr. sc. Nina Pavlin-Bernardić, prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Maja Matijašević, prof. dr. sc. Igor Sunday Pandžić, doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov, doc. dr. sc. Marin Vuković, Jurica Babić, Ivan Slivar, Ivan Šemanjski, Ivana Rašan Sladoljev, Marina Ivić, prof. dr. sc. Marta Ljubešić, prof. dr. sc. Jasmina Frey Škrinjar, izv. prof. dr. sc. Zrinjka Stančić, izv. prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac, doc. dr. sc. Luka Bonetti, dr. sc. Jasmina Stošić, dr. sc. Ana Leko Krhen, Andreja Feješ, Maja Peretić, Ana Marija Bohaček, Katarina Talian, izv. prof. dr. sc. Jesenka Pibernik, dr. sc. Jurica Dolić, Bojan Kanižaj, prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić, izv. prof. dr. sc. Gordana Kuterovac Jagodić).

Ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2014. godinu.