Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2017. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“

Na temelju čl. 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 6/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ koji je imenovao Hrvatski sabor  Odlukom o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 72/2017.) i Odlukom o imenovanju članova i prestanku mandata članova Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 97/2017.) u sastavu: predsjednica Odbora doc. dr. sc. Vesna Bedeković te članovi: Sanja Putica, prof., dr. sc. Vilmica Kapac, mr. sc. Hrvoje Šlezak, Momir Karin, prof., Jadranka Žarković Pečenković, prof., Mile Živčić, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja i Nikica Mihaljević, prof., na sjednici održanoj 4. prosinca 2018. godine donio je

ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2017. GODINU

I.

U skladu sa Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“, Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2017. godinu dodjeljuje dvije nagrade za životno djelo i deset godišnjih nagrada.

II.

„Nagrada Ivan Filipović“ za životno djelo dodjeljuje se:

u području znanstvenog i stručnog rada:

 • prof. dr. sc. Milanu Matijeviću, umirovljenom profesoru Učiteljskog fakulteta, Zagreb;

u području srednjeg školstva:

 • dr. sc. Željku Jakopoviću, višem savjetniku Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb.

III.

Godišnja „Nagrada Ivan Filipović“ dodjeljuje se:

u području predškolskog odgoja i obrazovanja:

 • Ljiljani Petrinec, profesorici predškolskog odgoja, ravnateljici Dječjeg vrtića „Jabuka“, Zagreb;

u području osnovnog školstva dodjeljuje se:

 • Štefici Facko Vrban, diplomiranoj pedagoginji, ravnateljici Osnovne škole Pokupsko, Pokupsko
 • dr. sc. Luciji Puljak, ravnateljici Osnovne škole Pučišća, Pučišća (od rujna 2018. u mirovini)
 • Vinku Grgiću, profesoru kineziologije u II. osnovnoj školi Čakovec, Čakovec
 • Anđelki Marin, učiteljici matematike u Osnovnoj školi Bartula Kašića, Zadar;

u području srednjeg školstva dodjeljuje se:

 • Ivanki Bujan-Slamić, profesorici u mirovini, Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka
 • Franji Čičku, profesoru, višem savjetniku Agencije za odgoj i obrazovanje, Zagreb;

u području visokog školstva dodjeljuje se:

 • izv. prof. Nives Mikelić Preradović, Filozofski fakultet, Zagreb;

u području znanstvenog i stručnog rada dodjeljuje se:

 • dr. sc. Lani Hudeček, znanstvenoj savjetnici u trajnom zvanju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb
 • dr. sc. Milici Mihaljević, znanstvenoj savjetnici u trajnom zvanju, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Zagreb.