Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu

ODBOR ZA DODJELU „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“

Na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 6/91 i 149/09) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92), Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ koji je imenovao Hrvatski sabor Odlukom o imenovanju predsjednice i prestanku mandata predsjednika Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 72/17) i Odlukom o imenovanju članova i prestanku mandata članova Odbora „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 97/17) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković te članovi: Sanja Putica, prof., dr. sc. Vilmica Kapac, dr. sc. Hrvoje Šlezak, Momir Karin, prof., Jadranka Žarković Pečenković, prof., Mile Živčić, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja i Nikica Mihaljević, prof., na sjednici održanoj 11. lipnja 2019. godine donio je
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2018. GODINU
I.

U skladu sa Zakonom o „Nagradi Ivan Filipović“, Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ za 2018. godinu dodjeljuje dvije nagrade za životno djelo i devet godišnjih nagrada.
II.

„Nagrada Ivan Filipović“ za životno djelo dodjeljuje se:

u području srednjeg školstva:
 • Miji Matoševiću, profesoru mehaničke tehnologije, ravnatelju Industrijsko-obrtničke škole u Novoj Gradiški

u području visokog školstva:
 • prof. dr. sc. Branku Rafajcu, umirovljenom profesoru Filozofskog fakulteta u Rijeci i profesoru emeritusu Sveučilišta u Rijeci.
III.

Godišnja „Nagrada Ivan Filipović“ dodjeljuje se:

u području predškolskog odgoja i obrazovanja:
 • Snježani Dupan Lovrić, ravnateljici Dječjeg vrtića „Suncokret“ u Slatini;
 • Davorki Crnković, ravnateljici Dječjeg vrtića „Vrbik“ u Zagrebu;

u području osnovnog školstva:
 • Biserki Vajlandić, učiteljici hrvatskog jezika i književnosti u Osnovnoj školi „Dobriša Cesarić“ u Osijeku;
 • Darku Sumanu, učitelju fizike u Osnovnoj školi „Vladimir Nazor“ u Pazinu;

u području srednjeg školstva:
 • Patriciji Nikolaus, profesorici fizike u Gimnaziji Andrije Mohorovičića u Rijeci;
 • Vesni Radinčić, profesorici mentorici klarineta u Glazbenoj školi „Ferdo Livadić“ u Samoboru;

u području visokog školstva:
 • dr. sc. Ivani Hebrang Grgić, docentici Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu;

u području znanstvenog i stručnog rada:
 • dr. sc. Ivanu Sondi, redovitom profesoru u trajnom zvanju na Rudarsko-naftno-geološkom fakultetu;
 • dr. sc. Damiru Eljugi, izvanrednom profesoru u Poliklinici Eljuga.