Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2019. godinu

Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednicama održanim 30. travnja 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/04) i 16. listopada 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/18) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Ratko Višak, prof., prof. dr. sc. Jasna Krstović, Valerija Turk Presečki, dipl. povjesničarka, Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist., doc. dr. sc. Daliborka Luketić, Majda Tometić, prof., Jasenka Đenović, prof., na sjednici održanoj 17. prosinca 2020. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2019. GODINU

I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

u području predškolskog odgoja:
 • Zvjezdana Čagalj, ravnateljica Dječjeg vrtića Jelsa, Jelsa;

u području visokog školstva:
 • Vladimir Krpan, professor emeritus, Sveučilište u Zagrebu – Muzička akademija.

II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Marijanka Boštjančić, odgojiteljica, Dječji vrtić Trešnjevka, Zagreb;
u području osnovnog školstva:
 • Jure Mišković, ravnatelj, Osnovna škola „Stjepan Radić“, Božjakovina
 • Marina Mužek, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola „Eugen Kvaternik“, Velika Gorica
 • Ivica Kolarić, učitelj tehničke kulture i informatike, učitelj savjetnik, I. osnovna škola Varaždin, Varaždin
 • Josip Rihtarić, prof. kroatistike i južnoslavenskih filologija i dipl. bibliotekar, stručni suradnik - savjetnik, II. osnovna škola Varaždin, Varaždin
 • Nada Kegalj, dipl. psiholog, stručni suradnik – savjetnik, Osnovna škola Podmurvice, Rijeka;

u području srednjeg školstva:
 • Bosiljka Šimić, prof. geografije, savjetnik, Srednja škola Glina, Glina
 • Kristina Škaler, prof. strojarskih predmeta, Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića, Zagreb
 • Jasminka Paić, prof. povijesti i arheologije, Gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik
 • Ivana Štiglec, prof. engleskog i njemačkog jezika, I. gimnazija Osijek, Osijek;

u području znanstvenoga i stručnoga rada:
 • izv. prof. dr. sc. Damir Sumina, diplomirani inženjer elektrotehnike, Sveučilište u Zagrebu – Fakultet elektrotehnike i računalstva, Zagreb
 • dr. sc. Tomislav Portada, znanstveni suradnik, diplomirani inženjer kemije, Institut Ruđer Bošković, Zagreb
 • izv. prof. dr. sc. Emilia Mišćenić, Sveučilište u Rijeci - Pravni fakultet, Rijeka.

III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i trinaest (13) godišnjih nagrada za 2019. godinu.

IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, v.r.