Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2020. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 023-03/20-06/00039
URBROJ: 533-06-21-0004
Zagreb, 5. studenoga 2021. godine
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednicama održanim 30. travnja 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/04) i 16. listopada 2020. godine (Klasa: 021-13/20-06/18) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, Ratko Višak, prof., prof. dr. sc. Jasna Krstović, Valerija Turk Presečki, dipl. povjesničarka, Josip Ivoš, mag. philol. germ. et mag. hist., doc. dr. sc. Daliborka Luketić, Majda Tometić, prof., Jasenka Đenović, prof., na sjednici održanoj 5. studenoga 2021. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2020. GODINU
 
I. Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području srednjeg školstva:
 
 • Zlatan Soldo, dipl. ing. geodezije, nastavnik strukovnih predmeta, Geodetska škola Zagreb
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
 
 • dr. Josip Bratulić, akademik, redoviti profesor u miru – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 
II. Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 
 • Andreja Sedlar, odgojiteljica, Dječji vrtić Varaždin, Varaždin
u području osnovnog školstva:
 
 • Ivana Bašić, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Opuzen
 • Maja Mačinko, prof. fizike i politehnike, savjetnica, Osnovna škola Ivana Cankara, Zagreb 
 • Gordana Podobnik, učiteljica razredne nastave, Osnovna škola dr. Branimira Markovića Ravna Gora
 • Andreja Kovač, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Garešnica
 • Branka Pastuović, učiteljica predmetne nastave, Osnovna škola Brodarica, Šibenik
 • Ines Krušelj Vidas, stručna suradnica savjetnica, OŠ Matije Gupca, Gornja Stubica
 • Sandra Vuk, učiteljica savjetnica, Osnovna škola Sveta Nedjelja
 • Ivana Dubovečak, prof. hrvatskoga jezika, savjetnica, OŠ Eugena Kvaternika Velika Gorica
 
u području srednjeg školstva:
 
 • Marijana Švenda Lekić, prof. sociologije i politike i gospodarstva, nastavnica savjetnica, V. gimnazija Zagreb
 • Antun Milinković, prof. biologije i kemije, Gimnazija Karlovac
 • Alen Đurasek, nastavnik mentor, Srednja škola Marka Marulića Slatina
 • Nensi Araminčić, magistra medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Medicinska škola u Rijeci
 
u području visokog školstva:
 
 • prof. dr. sc. Jasna Horvat, redovita profesorica u trajnom zvanju, Ekonomski fakultet u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika, Ekonomski fakultet u Osijeku
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
 
 • doc. dr. sc. Davor Brđanović, prof. savjetnik, Glazbena škola u Varaždinu
 
III. Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2020. godinu. 
 
IV. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković