Dobitnici „Nagrade Ivan Filipović“ za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti za 2022. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
 
KLASA: 061-01/23-01/00002
URBROJ: 533-06-23-0004
 
Zagreb, 6. lipnja 2023.
 
 
Odbor za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“, imenovan Odlukom Hrvatskoga sabora, na sjednici održanoj 29. studenoga 2022. godine (Klasa: 021-04/22-06/06) u sastavu: predsjednica Odbora izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković, članovi: prof. dr. sc. Siniša Opić, izv. prof. dr. sc. Daliborka Luketić, Antonija Mirosavljević, prof., Suzana Hitrec, prof., Momir Karin, prof., Mile Živčić, prof., Vinko Filipović, prof., Sunčica Findak, dipl. pedagoginja, na sjednici održanoj 6. lipnja 2023. godine donio je na temelju članka 2., 4. i 6. Zakona o „Nagradi Ivan Filipović“ (Narodne novine, br. 61/91. i 149/09.) i članka 13. Pravilnika o radu Odbora za dodjelu „Nagrade Ivan Filipović“ (Narodne novine, broj 15/92.)
 
 
ODLUKU
O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ“ ZA 2022. GODINU
 
 
I.
Za životno djelo „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području osnovnog školstva:
 • Nikica Mihaljević, prof., ravnatelj, OŠ dr. Ante Starčevića, Zagreb
 
u području srednjeg školstva:
 • Zlatko Stić, dipl. ing. kem., ravnatelj - savjetnik, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb.
 
 
II.
Godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:
 
u području predškolskoga odgoja i obrazovanja:
 • Ivana Pavišić, odgojiteljica, DV Lekenik, Lekenik,
 
u području osnovnog školstva:
 • mr. sc. Tamara Ređep, magistra informacijskih znanosti, izvrsna savjetnica, l. osnovna škola Varaždin, Varaždin
 • Nataša Ljubić Klemše, učiteljica - savjetnica razredne nastave, l. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar 
 • dr. sc. Anita Tufekčić, stručna suradnica knjižničarka - savjetnica, OŠ „Antun i Stjepan Radić“, Gunja
 • Siniša Režek, učitelj - savjetnik matematike i fizike, OŠ Žitnjak, Zagreb
 • Ante Karin, pedagog - savjetnik, Osnovna škola Zmijavci, Zmijavci
 • Biljana Krnjajić, stručna suradnica knjižničarka, Osnovna škola Siniše Glavaševića, Vukovar,
 
u području srednjeg školstva:
 • Nataša Šantić, dipl. teolog, vjeroučiteljica, Ekonomska škola „Braća Radić“,  Đakovo
 • Petar Rajaković, mag. ing. el., Srednja škola Dugo Selo, Dugo Selo
 • dr. sc. Vilmica Kapac, dipl. pedagog, ravnateljica, Srednja škola Pregrada, Pregrada
 • Sanja Galic, prof. hrvatskog jezika i književnosti, stručna suradnica knjižničarka, III. Gimnazija, Osijek,
 
u području visokog školstva:
 • Skupina profesora i znanstvenika: 
- izv. prof. dr. sc. Martina Briš Alić, Ekonomski fakultet, Osijek
- prof. dr. sc. Dragana Grubišić, Ekonomski fakultet, Split
- prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak, Ekonomski fakultet, Rijeka
- izv. prof. dr. sc. Marija Martinović, Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Dubrovnik
- prof. dr. sc. Jasna Prester, Ekonomski fakultet, Zagreb
- izv. prof. dr. sc. Nenad Vretenar, Ekonomski fakultet, Rijeka
 • izv. prof. art. dr. sc. Antoaneta Radočaj-Jerković, prodekanica za nastavu i studente, Akademija za umjetnost i kulturu, Osijek,
 
u području znanstvenog i stručnog rada:
 • prof. dr. sc. Đuro Blažeka, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • izv. prof. dr. sc. Davorin Pichler, Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek.
 
 
III.
Sukladno regulativi ukupno su dodijeljene dvije (2) nagrade za životno djelo i petnaest (15) godišnjih nagrada za 2022. godinu. 
 
 
IV.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
PREDSJEDNICA ODBORA
izv. prof. dr. sc. Vesna Bedeković