Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za izradu nacrta metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikacije dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf

Rok: 23. siječnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

KLASA: 023-03/20-06/00001
URBROJ: 533-05-20-0001

Zagreb, 9. siječnja 2020. godine

Na temelju Ugovora o provedbi projekta Modernizacija programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, a u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje
JAVNI POZIV

za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama
za izradu nacrta metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore
kod poslodavaca za kvalifikacije
dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf

I.

U svrhu osiguravanja rada stručnjaka za izradu nacrta metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikacije dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater i intermedijski fotograf, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka.

II.

Ovim javnim pozivom traži se prijava stručnjaka iz reda poslodavaca i nastavnika za izradu nacrta  metodičko-didaktičkih priručnika za nastavnike i mentore kod poslodavaca za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.

III.

Zadaće stručnjaka imenovanih u radne skupine su:
  • analizirati ključne poslove iz standarda zanimanja za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva,
  • analizirati ishode učenja strukovnih kurikuluma za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva, a za koje će se izrađivati priručnici,
  • razviti situacijske scenarije poučavanja i uključiti ih u priručnike,
  • izraditi nacrte didaktičko-metodičkih priručnika za kvalifikacije iz točke I. ovoga poziva.

IV.

Imenovani stručnjaci obvezni su prisustvovati radnim sastancima, provoditi potrebne konzultacije i izraditi nacrte metodičko-didaktičkih priručnika za kvalifikacije iz točke I. ovog poziva.

V.

Za rad na izradi nacrta metodičko-didaktičkih priručnika može se prijaviti osoba:
  • s radnim iskustvom od najmanje osam godina relevantnim za djelokrug poslova i kvalifikaciju za koju se priručnik izrađuje,
  • koja ima odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, odnosno kvalifikaciju za koju se prijavljuje,
  • koja zna metodologiju izrade priručnika.

VI.

Imenovani stručnjak ima pravo na naknadu za rad i ostale troškove.

VII.

Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass obliku te motivacijsko pismo, šalju se poštom na adresu: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za strukovno obrazovanje, Odjel za promociju strukovnog obrazovanja, Donje Svetice 38, 10 000 Zagreb, s naznakom: „Prijava za rad na izradi nacrta  metodičko-didaktičkih priručnika“ s naznakom kvalifikacije za koju se prijavljuje (dimnjačar, staklar, kozmetičar, frizer, soboslikar ličilac dekorater, intermedijski fotograf).

VIII.

Javni poziv za iskazivanje interesa stručnjaka za rad u radnim skupinama za izradu nacrta metodičko-didaktičkih priručnika za kvalifikacije iz točke I. ovog poziva raspisuje se od 15. do 23. siječnja 2020. godine.

Prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o izboru do 30. siječnja 2020. godine elektroničkim putem.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja