IHRA Grant za projekte istraživanja stradavanja Roma

Rok: 24. siječnja 2020.

Međunarodni savez za sjećanje na Holokaust – IHRA raspisao je poziv za prijavu projekata vezanih uza zaštitu povijesnih zapisa i suzbijanje iskrivljavanja Holokausta i genocida nad Romima.

IHRA Grant je poziv za prijave, otvoren do 24. siječnja 2020. godine, a detaljnije informacije i smjernice za prijavu dostupne su na poveznici.