Istraživačka stipendija za mlade - Putovi svile 2023.

Rok: 31. svibnja 2023.

UNESCO je otvorio poziv za mlade u dobi do 35 godina za istraživačku stipendiju Putovi svile 2023. Potpora ima cilj mobilizirati mlade istraživače za daljnje proučavanje zajedničke baštine Putova svile. Dodijelit će se dvanaest potpora od 10.000 USD za pojedini istraživački projekt.
 
Istraživanje se treba baviti specifičnim pitanjima koja se odnose na:
 
 • zajedničko naslijeđe i pluralne identitete koji su razvijeni duž Putova svile,
 • njegovu unutarnju raznolikost, 
 • njegov potencijal u suvremenim društvima za kreativnost, interkulturni dijalog, društvenu koheziju, regionalnu i međunarodnu suradnju i
 • održivi mir i razvoj.
 
Istraživačka stipendija dodjeljuje se treći put u sklopu UNESCO-ova programa Putovi svile uz potporu Kineskog povjerenstva za UNESCO i UNESCO-ova programa društvenih i humanističkih znanosti.
 
Tko se može natjecati za stipendiju?
 
Za dodjelu bespovratnih sredstava mogu se prijaviti istraživači na poslijediplomskoj razini koji u trenutku podnošenja prijave imaju 35 godina ili manje. Predloženo istraživanje može provoditi pojedinačni istraživač ili može biti dio istraživanja skupine ili zajedničkog projekta.
 
Koja su područja istraživanja o Putovima svile prihvatljiva?
 
Prihvatljiv je širok raspon istraživačkih područja, uključujući multidisciplinarne i višedimenzionalne prijedloge koji nisu ograničeni na jednu određenu regiju ili kronologiju. Predloženo istraživanje može pokrivati jednu ili više tema povezanih sa zajedničkim naslijeđem Putova svile uključujući, ali ne ograničavajući se na:
 
 • Znanost, tehnologije i tradicionalne vještine
 • Religiju i duhovnost
 • Jezik i književnost
 • Umjetnost i glazbu
 • Tradicionalne sportove i igre
 • Gospodarstvo i trgovinu
 • Naslijeđe Puteva svile i suvremena pitanja.
 
Kako podnijeti istraživački prijedlog?
 
Kandidati šalju svoje prijedloge na engleskom jeziku do 31. svibnja 2023. godine na posebnom prijavnom obrascu koji je dostupan na sljedećoj poveznici:
Silk Roads Youth Research Grant - Applicant Guidelines | Silk Roads Programme (unesco.org)
na e-mail: silkroadsgrant@unesco.org
te Hrvatskom povjerenstvu za UNESCO na znanje (unescocro@min-kulture.hr).
 
Opširnije informacije i upute dostupne su na sljedećoj poveznici:
Silk Roads Youth Research Grant - Applicant Guidelines | Silk Roads Programme (unesco.org).