IV. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2023./2024.

Rok: 14. veljače 2024. do 12 sati

Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. (sredstva za isplatu državnih stipendija osigurana su instrumentom NextGenerationEU u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) studentima u redovitom statusu koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/23-01/00014, URBROJ: 533-04-23-0004 od 24. listopada 2023. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 1365 državnih stipendija studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

Rang-liste
 
Na temelju provedenoga Javnog poziva, Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. utvrdilo je liste studenata STEM nastavničkih studija koji su ostvarili pravo na nastavak stipendiranja, liste za STEM nastavničke studije te rang-liste prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na Javni poziv.

Rang-liste dostupne su u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti mogu pronaći svoje mjesto na listi ili rang-listi upisom jedinstvene identifikacijske oznake koju su dobili prijavom na Javni poziv. 
 
1. Lista za STEM nastavničke studije

479 stipendija - studenti u redovitom statusu upisani na STEM nastavničke studije kojima je izdana dopusnica za izvođenje studija za nastavnički smjer i studiji nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.
 
2. Rang-liste prema razini i godini studija
 
Prva godina prijediplomskog, integriranog prijediplomskog i diplomskog te stručnog kratkog studija 30 %
 
265 stipendija - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, prvu godinu sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija, prvu godinu stručnog kratkog studija i prvu godinu stručnog prijediplomskog studija u STEM područjima znanosti.
 
Više godine integriranog prijediplomskog i diplomskog studija 10 %
 
89 stipendija - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na više godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija u STEM područjima znanosti. 
 
Više godine prijediplomskog studija i druga godina stručnog kratkog studija 40 %
 
354 stipendije - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na više godine sveučilišnog prijediplomskog studija i drugu godinu stručnog kratkog studija u STEM područjima znanosti. 

Prva godina diplomskog studija 10 %

89 stipendija - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija i prvu godinu stručnog diplomskog studija u STEM područjima znanosti. 

Druga godina diplomskog studija 10 %
 
89 stipendija - studenti u redovitom statusu koji su hrvatski državljani, studenti u redovitom statusu koji su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te studenti u redovitom statusu koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na drugu godinu sveučilišnog diplomskog studija i drugu godinu stručnog diplomskog studija u STEM područjima znanosti. 

Svi studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2023./2024. obvezni su u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata (najkasnije do 14. veljače 2024. godine do 12 sati) u Sustavu državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) unijeti IBAN računa te potvrditi Uvjete stipendiranja.
 
Upisani broj računa mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (primjer: HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).

U Sustav državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na Javni poziv za državnu STEM stipendiju, AAI@EduHr korisničkim identitetom koristeći opciju u izborniku Prijava.