Javni poziv za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje - 2023.

Rok: 1. prosinca 2023.

Na temelju članka 40. stavka 3. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira (Narodne novine, broj 96/2021), Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje sljedeći 
 
JAVNI POZIV

za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje
 
I.
U svrhu osiguravanja kvalificiranih stručnjaka svih profila i razina koji sudjeluju u povjerenstvima za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacija i skupova ishoda učenja iz članka 39. stavka 1. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisuje Javni poziv za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje.
 
II.
Ovim Javnim pozivom traži se prijava kandidata za potrebe vođenja evidencije potencijalnih sektorskih stručnjaka u skladu s člankom 40. stavkom 3. Pravilnika i Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
 
III.
Sektorski stručnjaci upisani u evidenciju potencijalnih sektorskih stručnjaka mogu biti odabrani kao članovi povjerenstva za vrednovanje sukladno članku 40. stavku 2. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
 
IV.
Za potencijalnog sektorskog stručnjaka može biti prijavljena osoba koja posjeduje radno iskustvo od najmanje pet godina relevantno za djelokrug poslova i kvalifikaciju odgovarajućeg profila s obzirom na sektor za koji se prijavljuje.
 
V.
Sredstva za naknade članovima povjerenstava za vrednovanje osiguravaju se u proračunima Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u skladu s člankom 12. stavkom 9. Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (Narodne novine, broj 22/2013, 41/2016 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 64/2018, 47/2020 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 20/2021).
 
VI.
Prijave, uz koje se obvezno prilaže životopis u Europass formatu, motivacijsko pismo i uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, podnose se u pisanom obliku na adresu:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Uprava za visoko obrazovanje
Odjel za Hrvatski kvalifikacijski okvir
Donje Svetice 38
10 000 Zagreb

s naznakom: „Prijava kandidata za potencijalne sektorske stručnjake“.

Kandidati su dužni u prijavi navesti za koji sektor ili koje sektore se prijavljuju sukladno podjeli sektora utvrđenoj člankom 6. stavkom 3. Pravilnika o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira.
 
VII.
Javni poziv za iskaz interesa sektorskih stručnjaka za sudjelovanje u radu povjerenstava za vrednovanje raspisuje se od 31. listopada 2023. do 1. prosinca 2023. Svi kandidati bit će obaviješteni jesu li upisani u evidenciju iz točke II. ovog Javnog poziva.


MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs