Rezultati Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024.

Rok: 24. travnja 2024.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje rezultate Javnog poziva za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024. Povjerenstvo za raspodjelu sredstava namijenjenih za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje posebnih programa nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2024. godini i za provedbu Javnoga poziva  za posebne oblike nastave (KLASA: 016-01/23-01/01223, URBROJ: 533-07-24-0004 od 21. veljače 2024.) nakon provedenoga prosudbenog postupka, odnosno procjene formalnih uvjeta i stručne procjene programa prijavljenih na Javni poziv za provođenje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u školskoj godini 2023./2024. (KLASA: 016-01/24-01/00072, URBROJ: 533-07-24-0002 od 13. veljače 2024.) predložilo je sufinanciranje posebnih oblika nastave (ljetnih škola) u ukupnom iznosu od 142.459,72 EUR.

Prijavitelj može uputiti prigovor na rezultate Javnog poziva u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Javnog poziva na mrežnoj stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Konačnu odluku o sufinanciranju posebnih oblika nastave (ljetnih škola) donosi ministar znanosti i obrazovanja na temelju prijedloga Povjerenstva i osiguranih sredstava.

 

REZULTATI JAVNOG POZIVA
 
ZA PROVOĐENJE POSEBNIH OBLIKA NASTAVE (LJETNIH ŠKOLA)
ZA UČENIKE PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA
U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2023./2024. šk. god.

 
R. br. Prijavitelj Mjesto i termin održavanja
ljetne škole
Prijedlog iznosa za dodjelu
(EUR)
1. SAVEZ ČEHA U RH, Daruvar                                Prag
  22. - 29. lipnja 2024.
12.690,00
2. ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA VUKOVAR, Vukovar Divčibare
18. - 24. kolovoza 2024.
12.690,00
3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA U RH, Vukovar Rogoznica
2. - 18. srpnja 2024.
26.555,00
4. SAVEZ RUSINA U RH,  Vukovar Orahovica
30. lipnja - 14. srpnja 2024.
17.625,00
5. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO „PROSVJETA“, Zagreb Vir
13. - 31. srpnja 2024.
40.185,00
6. SAVJET ALBANSKIH UČITELJA U RH, Zagreb Selce
24. - 29. lipnja 2024.
9.400,00
7. ZAJEDNICA MAKEDONACA U RH, Zagreb Selce
25. - 31. kolovoza 2024.
7.285,00
8. HRVATSKO MAKEDONSKO DRUŠTVO, Zagreb Veli Lošinj
24. - 31. kolovoza 2024.
4.465,00
9. SLOVAČKI CENTAR ZA KULTURU NAŠICE, Našice Mýto pod Ďumbierom
21. - 30. lipnja 2024.
4.984,72
10. ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB, Zagreb Pula
5. - 25. srpnja 2024.
6.580,00
 
UKUPNO:
 
 
142.459,72