Upitnik o najvažnijim aspektima pravne i financijske provedbe projekata Obzor 2020.

Nacionalne osobe za kontakt za pravna i financijska pitanja u programu Obzor 2020. pri Agenciji za mobilnost i programe EU-a provode kratko istraživanje o najvažnijim aspektima pravne i financijske provedbe projekata Obzor 2020.
Stoga Vas molimo da izdvojite nekoliko minuta i ispunite upitnik koji se nalazi na sljedećoj poveznici: Pravna i financijska provedba Obzor 2020. projekata.

Upitnik i istraživanje u potpunosti su anonimni, a rezultati će poslužiti kao priprema za radionicu o pravnim, administrativnim i financijskim aspektima provedbe projekata Obzor 2020. koja se odgađa do daljnjega zbog situacije nastale razvijanjem i širenjem koronavirusa (COVID-19). Radionica će se održati nakon smirivanja situacije, a obavijest o terminu održavanja bit će pravodobno objavljena na mrežnim stranicama Obzor 2020.

Iako je trenutačno u pripremi novi okvirni program EU-a za istraživanje i inovacije, Obzor Europa, projekti financirani programom Obzor 2020. još će se neko vrijeme implementirati, a revizija projekata Obzor 2020. moguća je i do dvije godine nakon završne uplate. Stoga će navedeno istraživanje, osim pripreme za nadolazeću radionicu, poslužiti i za planiranje budućih događanja te pripremu za novo programsko razdoblje 2021. - 2027.