(Dokumenti, zakonski i podzakonski akti) - 7. Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Vrsta Naziv Objave u Narodnim novinama
Zakon Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu
Narodne novine br.:
116/2018
 
Pravilnik Pravilnik o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava
za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala

Narodne novine br.:
9/2019
 
Pravilnik Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata Narodne novine br.:
73/2014
Naputak Naputak o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna Narodne novine br.:
46/2019
Ostalo
Katalog obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za osnovnu školu, gimnazije i srednje strukovne škole od školske godine 2014./2015.
 
MZO, 2014.
Ostalo Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u osnovnim i srednjim školama MZO, 2014.
Ostalo
Konačni rezultati odabira udžbenika iz Kataloga odobrenih udžbenika za šk. god. 2019./2020. u osnovnim i srednjima školama na dan 1. srpnja 2019. godine
 
MZO, 2019.
ažurirano 5. 7. 2019.
Odluka
Odluka o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019
Odluka
Odluka o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
 
Narodne novine br.:
69/2019