Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ovoj rubrici objavit će opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskoga subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora prije samog pokretanja otvorenoga ili ograničenoga postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga te će sa zainteresiranim gospodarskim subjektima biti provedeno savjetovanje vezano uz navedene teme.

Savjetovanje će trajati najmanje pet dana, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će nakon provedenog savjetovanja sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te će izvješće objaviti na svojoj internetskoj stranici, u ovoj rubrici.
Analiza tržišta s zainteresiranim gospodarskim subjektima sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16)

završeno: 15. travnja 2019. do 16.00 sati

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira započeti postupak javne nabave opreme za opremanje škola; projektora, prijenosnih računala, tableta i ormarića u sklopu II. faze projekta Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme koji se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda.

Shodno tome, ovim putem sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta (radi pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom), u nastavku ove obavijesti, Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje zahtjeve vezane za nabavu i isporuku projektora, prijenosnih računala, tableta i ormarića.

Radi daljnjeg planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi molimo sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave primjedbe i prijedloge zajedno s predloženom tehničkom specifikacijom i procijenjenom vrijednosti nabave prijenosnih računala, projektora, tableta i ormarića te usluge jamstva za ispravnost prodane stvari, sukladno danim zahtjevima, najkasnije do 15. travnja 2019. godine do 16.00 sati na adresu elektroničke pošte kurikulum@mzo.hr.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS - Usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranog financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci

završeno: 3. lipnja 2019.

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranog financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanje SAP licenci provodi prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja ovoga prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti na adresu elektroničke pošte nabava@mzo.hr do 3. lipnja 2019. godine s naznakom „Nabava usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranog financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanje SAP licenci".

Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će sve komentare, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i odbijenim komentarima, primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici kao i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokumentacija o nabavi i ostali dokumenti dostupni su na „Dokumenti".

Prethodno savjetovanje s zainteresiranim gospodarskim subjektima - Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix

završeno: 2. lipnja 2020.

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix provodi prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja ovoga prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti na adresu elektroničke pošte nabava@mzo.hr do 2. lipnja 2020. godine s naznakom „Nabava usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix".

Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će sve komentare, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i odbijenim komentarima, primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici kao i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 

Dokumentacija o nabavi i ostali dokumenti dostupni su na „Dokumenti".
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranoga financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci

završeno: 26. travnja 2021.

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave - Usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranoga financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci provodi prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja ovoga prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti na elektroničku adresu nabava@mzo.hr do 26. travnja 2021. godine s naznakom „Nabava usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranoga financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci“.

Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će sve komentare, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i odbijenim komentarima, primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici, kao i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokumentacija o nabavi i ostali dokumenti dostupni su na „Dokumenti“.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix

završeno: 9. svibnja 2022.

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave - Usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix provodi prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja ovoga prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti na elektroničku adresu nabava@mzo.hr do 9. svibnja 2022. godine s naznakom „Nabava usluge održavanja i unapređenja Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima - Centrix“.

Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će sve komentare, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i odbijenim komentarima, primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici, kao i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokumentacija o nabavi i ostali dokumenti dostupni su na „Dokumenti“.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - Usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranog financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci

završeno: 15. svibnja 2023.

Na temelju odredbe članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16 i 114/22), Ministarstvo znanosti i obrazovanja prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave - Usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranog financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci provodi prethodno savjetovanje u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja ovoga prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekti mogu komentare, primjedbe i prijedloge dostaviti na elektroničku adresu nabava@mzo.hr do 15. svibnja 2023. godine s naznakom „Nabava usluge tehničke i aplikativne podrške, unapređenje Integriranog financijsko-informacijskog sustava Ministarstva znanosti i obrazovanja i održavanja SAP licenci“.

Nakon provedenog savjetovanja, Ministarstvo znanosti i obrazovanja razmotrit će sve komentare, primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i odbijenim komentarima, primjedbama i prijedlozima te ga objaviti na ovoj internetskoj stranici, kao i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/. 

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je i na Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Dokumentacija o nabavi i ostali dokumenti dostupni su na „Dokumenti“.