Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (HKO)

Na 6. sjednici 10. saziva Hrvatskog sabora, 19. veljače 2021. godine, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donesen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru (dalje u tekstu: Zakon). Zakon je objavljen 26. veljače 2021. godine u Narodnim novinama (broj 20/2021.) te je sukladno članku 18. stupio na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Zakonom se na cjelovit način uređuju relevantna pitanja vezana uz HKO i unapređenje sustava kvalifikacija na svim obrazovnim razinama.

Kao ključno, vezano uz Odluku Ustavnog suda broj: U-I-2854/2018 i U-I-2855/2018 iz ožujka 2020. godine (Narodne novine, broj 47/2020.), Zakonom je uređeno smještanje kvalifikacija koje se stječu završetkom stručnih studija na razine HKO-a, na način da se jasno razlikuju razine kvalifikacija koje se stječu završetkom stručnih i sveučilišnih studija, uz prihvaćanje njihove vrijednosti i različitosti.

U tom smislu, umjesto jedanaest razina cjelovitih kvalifikacija, kao što je bilo u ranije važećem propisu, Zakonom je uvedeno trinaest razina. Pritom se kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih stručnih studija smještaju na razinu 6.st, a kvalifikacije stečene završetkom preddiplomskih sveučilišnih studija na razinu 6.sv. Kvalifikacije stečene završetkom specijalističkih diplomskih stručnih studija smještaju se na razinu 7.1.st, a kvalifikacije stečene završetkom sveučilišnih diplomskih studija te integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija na razinu 7.1.sv.

Nadalje, Zakonom su uvedene i dodatne promjene koje su procijenjene nužnima za učinkovit daljnji razvoj i provedbu HKO-a. Navedeno uključuje ponajprije promjene koje se odnose na dodjeljivanje nadležnosti postojećim agencijama u sustavu obrazovanja, postupke vrednovanja i donošenja standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, ulogu sektorskih vijeća, kao i imenovanje i razrješavanje predsjednika i članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala.

Ovime se teži unaprijediti učinkovitost, pojednostaviti i ubrzati postupke upisa standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u Registar HKO-a te unaprijediti njihovu primjenjivost i kvalitetu. Pritom će se ojačati izravno sudjelovanje dionika u procesima HKO-a te osnažiti i više uključiti postojeće resurse u sustavu obrazovanja.
 

Pisane vijesti | Strategijski i akcijski dokumenti | Visoko obrazovanje