Dvojezičnost u okruženju za učenje - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 10. veljače 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Bernarda Novak
Dvojezičnost u okruženju za učenje

Predstavit ću iskustva na području odgojno-obrazovne integracije djece Roma s naglaskom na razvoj pozitivnog identiteta učenika Roma.
Dat ću primjere iz prakse koji odgovaraju na sljedeća pitanja: Zašto učenikov prvi jezik u školskom okruženju? Koje su zablude o učenju jezika?
Predstavit ću aktivnosti koje možemo raditi s učenicima koji kod kuće ne govore hrvatski jezik, te kako koristiti dvojezične materijale u razrednoj nastavi za djecu kojima je bajaški jezik materinski jezik.
Dat ću primjere kako uvesti dvojezičnost u razredno okruženje te ukazati na važnost toga.

Predavačica: Bernarda Novak, Osnovna škola doktora Ivana Novaka Macinec

Webinar će se održati 10. veljače 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9859

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum