Prikaz knjige Od knjige do oblaka i prikaz nastavne jedinice Istraživačko učenje - webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 10. veljače 2020. godine u 11.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Alta Pavin Banović i Ruža Jozić
Prikaz knjige Od knjige do oblaka i prikaz nastavne jedinice Istraživačko učenje

Prikaz priručnika Od knjige do oblaka, knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanje učenika koji je izdan 2019. godine, a sadrži 31 metodičku nastavnu pripremu.
Prikaz jedne metodički obrađene nastavne jedinice Istraživački rad prema metodi BIG6.

Predavačice: Alta Pavin Banović (Medicinska škola Osijek) i Ruža Jozić (Gimnazija Sesvete)

Webinar će se održati 10. veljače 2020. godine u 11.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/9858

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum