EU ministri nadležni za pitanja svemira razmijenili mišljenja o ulozi Europe u globalnom svemirskom gospodarstvu

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs sudjelovao je na neformalnom sastanku ministara nadležnih za pitanja svemira 20. studenoga 2020. godine. Ministri su raspravljali o ulozi Europe u globalnom svemirskom gospodarstvu.

EU ministri složili su se kako treba jačati ulogu malih i srednjih poduzeća i start-upova u kontekstu jačanja svemirskog gospodarstva. Također, naglašena je potreba za jačanjem sinergijskog pristupa između EU i Europske svemirske agencije (ESA). Ministri su istaknuli kako svemirski sektor može doprinijeti rješavanju krize uzrokovane pandemijom COVID-19 te je naglašeno kako je nužno jačati razvoj tehnologije, kibernetičku sigurnost, ali i poticati institucionalni dogovor i koordinirane napore u podršci svemirskoj industriji.

Ministar Fuchs naglasio je da, kako bi ojačala svoju poziciju u globalnoj sferi, EU mora nastaviti podržavati svoju industriju. Posebni naglasci i napori moraju se uložiti i u ugovore za mala i srednja poduzeća iz cijele EU, rekao je ministar Fuchs. Ministar je također naglasio potrebu daljnjeg usklađivanja napora na razini EU-a, kao i razvoja vještina i ulaganja u kapacitete.

U popodnevnim satima održano je Vijeće za svemir, zajednički format Vijeća EU-a i Vijeća ESA-e, na kojem su se podržali zaključci Vijeća, odnosno Rezolucija ESA-e „Smjernice za europski doprinos utvrđivanju ključnih načela za globalno svemirsko gospodarstvo“.


 

Pisane vijesti | Priopćenja | Međunarodna suradnja