EU ministri nadležni za područje istraživanja razmijenili mišljenja o novim ciljevima ulaganja u istraživanje i razvoj

Ministar znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Radovan Fuchs sudjelovao je na neformalnom video sastanku ministara nadležnih za istraživanje 27. studenoga 2020. godine. Ministri su raspravljali o novim ciljevima ulaganja u istraživanje i razvoj koje je  Europska komisija predložila u Komunikaciji „Novi Europski istraživački prostor za istraživanje i inovacije“.

EU ministri složili su se o nužnosti postizanja 3% ulaganja u istraživanje i inovacije, kao i nužnosti za postizanjem sinergija različitih instrumenata i prijenosa rezultata istraživanja u industriju, ali i važnosti djelovanja unutar zajedničkih EU vrijednosti i načela.

Ministar Fuchs je naglasio kako su predloženi ciljevi izdvajanja u istraživanja i inovacije usklađeni s onima koji su predloženi u Nacionalnoj razvojnoj strategiji do 2030. godine. Poticajne mjere, kao i modernizacija nacionalnog zakonodavnog okvira trebali bi rezultirati većim ulaganjima. Ministar Fuchs je istaknuo i kako smo otvoreni za različite mehanizme podrške Europske komisije prilikom postizanja ovih ciljeva. Ministar je također naglasio potrebu daljnje razmjene mišljenja u odnosu i na kvalitativne ciljeve, pogotovo one vezane uz nacionalni znanstveni sustav.

Zaključno je na sastanku predstavljeno trenutno stanje u odnosu na zakonodavstvo vezano uz budući Okvirni program za istraživanje i inovacije - Obzor Europa i Europski institut za inovacije i tehnologije te istraživačko-inovacijska partnerstva, ali i Zajedničko mišljenje „Poboljšanje pripravnosti i upravljanje pandemijama“ te napredak u području Otvorene znanosti. Nadolazeće portugalsko predsjedništvo predstavilo je planirane aktivnosti i događaje u prvoj polovici 2021. godine.
 

Pisane vijesti | Priopćenja | Znanost i tehnologija