Godišnje izvješće Europske komisije za Hrvatsku

7. ožujka 2018. godine Europska komisija je objavila 27 izvješća za države članice (Country Reports) u kojima procjenjuje napredak u provođenju posebnih preporuka u državama članicama (CSR - country specific recommendations), koje su objavljene u svibnju 2017. godine.

Preporukom u području obrazovanja iz 2017. (preporuka br. 3) preporučilo se djelovanje u cilju poboljšanja obrazovanja odraslih, osobito starijih radnika, niskokvalificiranih radnika i dugotrajno nezaposlenih te ubrzanje reforme obrazovnoga sustava.

U Izvješću za Republiku Hrvatsku Europska komisija utvrdila je u sažetku ocjene ograničeni napredak u provedbi posebnih preporuka u dijelu koji se odnosi na preporuku broj 3. U vezi s reformom obrazovnoga sustava spomenuto je skoro jednogodišnje odgađanje provedbe reformi najavljenih u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije.

Uz ostalo, istaknuto je odgađanje usvajanja novoga Zakona o obrazovanju odraslih i izmjena Zakona o strukovnom obrazovanju.

Skrenuta je pažnja i na iščekivanje rasprave o izmjenama zakonodavnih propisa, uključujući Zakon o odgoju i obrazovanju te usvajanje propisa o neformalnom i informalnom učenju.

Ipak, Europska komisija istaknula je i niz aktivnosti pokrenutih u jesen 2017. godine.

S tim u vezi, pozitivno su ocijenjene aktivnosti vezane uz pokretanje kurikularne reforme i najavljeno pokretanje pilot-faze u rujnu 2018. godine.

Razvoj sveobuhvatne kurikularne reforme posebno je predstavljen kao pozitivan primjer politika (tablica 4.5.1: Policy Highlight: Developing a Comprehensive Curricular Reform).

Navodi se kako je provedba u ranoj fazi, no način na koji je reforma osmišljena i razvijena, uključujući postupak savjetovanja, mogao bi poslužiti i drugim državama članicama Europske unije.

Izvješće bi trebalo biti osnova za izradu godišnjega Nacionalnog programa reformi, a zajedno će biti osnova za prijedloge Europske komisije za nove posebne preporuke koje će biti predstavljene u svibnju ove godine.

Izvješće je dostupno na mrežnim stranicama Europske komisije: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semester-country-report-croatia-en.pdfPisane vijesti | Izvješća | Predsjedanje vijećem EU-a