Ministrica Divjak s ministrima EU-a o zelenom planu EU-a

U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a, u Bruxellesu se u četvrtak, 20. veljače, održava sastanak Vijeća Europske unije za obrazovanje kojim će prvi put predsjedati hrvatska ministrica znanosti i obrazovanja, prof. dr. sc. Blaženka Divjak.

Na dnevnom redu sastanka je usvajanje Nacrta rezolucije Vijeća o obrazovanju i osposobljavanju u sklopu Europskoga semestra. U rezoluciji se naglašava važnost obrazovanja i osposobljavanja za održivi rast, konkurentnost i zapošljavanje te važnost ulaganja u obrazovanje što će, pak, imati pozitivan učinak i na druga područja kao što su zaposlenost, zdravstvena skrb i socijalne usluge.

U sklopu Vijeća za obrazovanje predviđena je i politička rasprava na temu Cirkulacija mozgova - pokretač Europskoga prostora obrazovanja. Cirkulacija mozgova razmatrat će se kao odgovor na rastući problem odljeva mozgova s kojim se suočava velik broj država. U raspravi će biti razmotrena i sljedeća pitanja: kako osigurati uravnoteženo kretanje mozgova u Europi, kakvu ulogu u tome imaju alijanse europskih sveučilišta, na koji način se mogu upotrijebiti europski fondovi, programi i instrumenti financiranja za razvoj i provedbu politika kojima bi došlo do uravnotežene cirkulacije mozgova te primjeri mjera koje se provode na nacionalnoj razini.

Nadalje, ministri će razgovarati o aktualnoj temi - Zeleno obrazovanje i osposobljavanje za održivu Europu. Građani Europe danas prepoznaju važnost promjene klime, stoga je ključno osigurati da ih obrazovanje pripremi ne samo da reagiraju na negativne posljedice, nego i da upravljaju pozitivnim razvojem. Ovo je također dio nove strategije za postizanje održivosti gospodarstva EU-a pod nazivom Europski zeleni plan, koja prepoznaje potrebu da se u svim politikama unije osvijesti održivost, uključujući i u obrazovanju i osposobljavanju. S tim u vezi, ministrica Divjak istaknut će važnost održivog razvoja koji je kao međupredmetna tema u sklopu kurikularne reforme ušao u sve škole u Hrvatskoj jer je važno da djeca od najranije dobi uče o tim pitanjima.
 

Najave | Priopćenja | Predsjedanje vijećem EU-a