Objavljeni rezultati natječaja programa Erasmus+ za financiranje mreža Europskih sveučilišta

Europska sveučilišta predstavljaju jednu od ključnih inicijativa vezanih za uspostavljanje Europskog prostora obrazovanja do 2025. čiji je cilj povećanje kvalitete, učinkovitosti, konkurentnosti i privlačnosti europskih sustava visokoga obrazovanja.

U Zaključcima Europskog Vijeća iz prosinca 2017. šefovi država i vlada EU-a predložili su stvaranje dvadesetak Mreža europskih sveučilišta do 2024. godine.
Mreže bi se stvarale na inicijativu visokih učilišta i trebale bi doprinijeti njihovoj konkurentnosti, a studentima bi se tako omogućilo stjecanje kvalifikacije kombiniranjem studija u različitim državama članicama EU-a i trećim državama koje u programu Erasmus imaju status programske države. Mreže europskih sveučilišta izvoditi će združene studije na svim razinama visokoga obrazovanja uz obaveznu mobilnost studenata i nastavnika, visoko kvalitetnu nastavnu djelatnost interdisciplinarnog karaktera temeljenu na inovativnim pedagoškim pristupima, stjecanju vještina kroz rad i boljoj povezanosti nastavne i znanstveno istraživačke djelatnosti.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja zalagalo se za geografsku zastupljenost visokih učilišta odnosno da prioritet ne budu postojeći združeni studiji iz država koje imaju dugogodišnju izvrsnost u prekograničnom visokom obrazovanju.

Prvi natječaj za financiranje mreža europskih sveučilišta objavljen je u jesen 2018. godine s ciljem pronalaženja različitih modela suradnje.
Rezultati natječaja objavljeni su 26. 6. 2019. Visoka učilišta iz RH sudjeluju u dvije od odobrenih 17 mreža što predstavlja velik uspjeh.
Sveučilište u Zadru partner je u projektu „Europsko sveučilište za pametnu urbanu obalnu održivost“, a Sveučilište u Splitu partner je u projektu „Europsko pomorsko sveučilište“.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja planira raspravu o ovoj važnoj temi u okviru hrvatskoga predsjedanja Vijećem EU-a u prvoj polovici 2020.
 

Stranica | Izvješća | Međunarodna suradnja