Online komunikacija – webinar edukacije učitelja u sklopu kurikularne reforme

Webinar će se održati 12. ožujka 2020. godine u 15.00 sati.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizira ciklus webinara na kojem će tijekom sljedećih mjeseci najuspješniji odgojno-obrazovni radnici nagrađeni 2019. godine predstaviti svoje primjere dobre prakse.

Andrijana Mihaljević
Online komunikacija

Pri provedbi projektnih zadataka i zadataka čitanja cjelovitih književnih tekstova, online komunikacija omogućava:

  • transparentno upućivanje u rad s maštovito pripremljenim materijalima objavljenim na jednom mjestu;
  • pravovremen uvid u rad učenika i mogućnost vrednovanja za učenje;
  • kreiranje i objavljivanje radova nastalih u kreativnom izražavanju;
  • mogućnost uporabe IKT-a u edukativne svrhe;
  • uvid u rad drugih učenika i vršnjačko vrednovanje.

U webinaru ću predstaviti primjere online komunikacije u digitalnim alatima (Padlet i MS Teams).

Predavačica: Andrijana Mihaljević, Osnovna škola Ludina

Webinar će se održati 12. ožujka 2020. godine u 15.00 sati. Predviđeno vrijeme trajanja webinara je jedan sat.

Za sudjelovanje na webinaru obvezna je prijava u sustavu EMA, gdje ćete pronaći i ostale informacije o webinaru: https://ema.e-skole.hr/edukacija/10722

Snimke webinara objavljuju se na kanalu Ministarstva znanosti i obrazovanja na sustavu Meduza.Najave | Projekti | Nacionalni kurikulum