IV. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2022./2023.

Rok: 3. veljače 2023.

Na temelju provedenoga Javnog poziva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. (sredstva za isplatu državnih stipendija osigurana su instrumentom NextGenerationEU u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.) redovitim studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj (KLASA: 604-01/22-01/00010, URBROJ: 533-04-22-0001 od 19. listopada 2022. godine), Ministarstvo znanosti i obrazovanja dodjeljuje ukupno 1388 državnih stipendija studentima koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj.

Rang-liste
 
Na temelju provedenoga Javnog poziva, Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. utvrdilo je rang-liste prema razini i godini studija svih studenata prijavljenih na javni poziv te rang-listu za STEM nastavničke studijske programe.
 
Rang-liste dostupne su u mrežnoj aplikaciji https://stemstipendije.mzo.hr/
 
Studenti mogu pronaći svoje mjesto na rang-listi upisom jedinstvene oznake koju su zaprimili prijavom na Javni poziv.

1. Rang-lista za STEM nastavničke studijske programe

456 stipendija – redoviti studenti upisani na STEM nastavničke studijske programe kojima je izdana dopusnica za izvođenje studijskog programa za nastavnički smjer i studijski programi nastavničkog smjera informatike kojima se stječe akademski naziv magistar edukacije informatike.

2. Rang-lista prema razini i godini studija
Prva godina preddiplomskog i integriranog preddiplomskog i diplomskog studija 30 %
 
280 stipendija - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije.

2. Rang-lista prema razini i godini studija
Više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija 10 %
 
93 stipendije - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na više godine integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija.

2. Rang-lista prema razini i godini studija
Više godine preddiplomskog studija 40 %
 
373 stipendije - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na više godine preddiplomskog studija.

2. Rang-lista prema razini i godini studija
Prva godina diplomskog studija 10 %
 
93 stipendije - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na prvu godinu diplomskog studija.

2. Rang-lista prema razini i godini studija
Druga godina diplomskog studija 10 %

 
93 stipendije - redoviti studenti hrvatski državljani, redoviti studenti državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije te redoviti studenti koji uživaju međunarodnu i privremenu zaštitu sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj na drugu godinu diplomskog studija.
 

Svi studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2022./2023. obvezni su u roku od sedam (7) dana od dana objave rezultata (najkasnije do 3. veljače 2023. godine do 12 sati) u Sustav državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) unijeti IBAN žiroračuna te potvrditi Uvjete stipendiranja.
 
Upisani broj žiroračuna mora biti u IBAN formatu, duljine 21 znak (HRxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), s vodećim tekstom HR. Isto tako, svi znakovi iza vodećeg teksta HR moraju biti brojevne vrijednosti (znamenke 0-9, bez crtica, razmaka i drugih znakova). Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
 
Studenti čiji su računi pod ovrhom moraju u FINA-i otvoriti zaštićeni račun. Prilikom otvaranja zaštićenog računa prijavljuju sljedeće podatke uplatitelja:
 
Ime i prezime: Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb
OIB: 18683136487 (Ministarstvo financija).
 
U Sustav državnih stipendija (https://stemstipendije.mzo.hr/) studenti se prijavljuju, kao i prilikom prijave na Javni poziv za državnu STEM stipendiju, AAI@EduHr korisničkim identitetom koristeći u izborniku opciju Prijava.