Odluka o imenovanju recenzenata za izradu recenzija Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I MLADIH
mzom.gov.hr
 
KLASA: 016-01/22-01/00324
URBROJ: 533-07-24-0205
Zagreb, 28. svibnja 2024.
 
Na temelju mjere 8.2. Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje do 2027. godine (Narodne novine, broj 33/23), članka 52. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 66/19 i 155/23), Javnog poziva za prijavu kandidata za recenzente Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C), (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-24-0179) od 9. travnja 2024. godine i Zapisnika (KLASA: 016-01/22-01/00324, URBROJ: 533-07-24-0204) od 27. svibnja 2024. godine, ministar znanosti, obrazovanja i mladih donosi
 
ODLUKU
o imenovanju recenzenata za izradu recenzija 
Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture 
nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C)
 
I.
 
Ovom Odlukom imenuju se recenzenti za izradu recenzija Nacrta prijedloga kurikuluma za nastavne predmete jezika i kulture nacionalnih manjina u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C).
 
II.
 
Za recenzente iz točke I. ove Odluke imenuju se:
 
1) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Albanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Albanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
izv. prof. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić
 
2) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Bosanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Bosanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
dr. sc. Ermina Ramadanović.
 
3) Recenzent za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Hebrejskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Hebrejski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
dr. sc. Danijel Berković.
 
4) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Makedonskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Makedonski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
dr. sc. Borjana Prošev-Oliver.
 
5) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Njemačkog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (mode C) - Kurikulum za nastavni predmet Njemački jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
doc. dr. sc. Mirela Müller.
 
6) Recenzent za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Poljskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Poljski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
doc. dr. sc. Josip Jagodar.
 
7) Recenzent za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Rusinskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Rusinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
prof. dr. Mihajlo Fejsa.
 
8) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Ruskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Ruski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
izv. prof. dr. sc. Branka Barčot.
 
9) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Slovenskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Slovenski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
izv. prof. dr. sc. Kristina Riman
 
10) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Talijanskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Talijanski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
red. prof. dr. sc. Nikica Mihaljević.
 
11) Recenzentica za izradu recenzije Nacrta prijedloga kurikuluma Ukrajinskog jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C) - Kurikulum za nastavni predmet Ukrajinski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske (model C):
dr. sc. Lesia Petrovska.
 
III.
 
Temeljna zadaća recenzenata je izrada recenzija Nacrta prijedloga kurikuluma nastavnih predmeta za osnovnu školu i srednju školu prema Koordiniranome metodološkom pristupu izrade kurikularnih dokumenata.
 
Rok za izradu recenzije Nacrta prijedloga predmetnih kurikuluma je šezdeset (60) dana od dana dostave dokumenta od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih.
 
IV.
 
Članovi radne skupine imenovani ovom Odlukom ostvaruju pravo na novčanu naknadu za svoj rad  koja će im biti isplaćena na temelju Odluke o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima (KLASA: 121-12/17-01/00003, URBROJ: 533-27-17-0001) od 19. listopada 2017. i izmjeni od 1. veljače 2019. godine.
 
V.
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
 
MINISTAR
prof. dr. sc. Radovan Fuchs