1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04)

Rok: 14. lipnja 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04).
 
Glavne izmjene odnose se na izmjenu dokumentacije te na produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje:
 
 • poglavlja 1.2., 2.1. - vezano uz prihvatljivost prijavitelja – prijavitelj koji zadovoljava definiciju mikro ili malog poduzeća mora dokazati da je u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na istraživačkoj organizaciji;
 • poglavlje 2.1. - dodana definicija termina „mladi istraživači“ i sukladno već objavljenim obavijestima objašnjenja vezana uz razdoblje prihvatljivosti istog te definicija „istraživačka organizacija˝;
 • poglavlje 2.6. - Prihvatljivost projekta – dodano je da se projektnim prijedlogom planira osnovati projektni tim koji se dokazuje Prijavnim obrascem (Obrazac 1.) i Popisom projektnog tima (Obrazac 9.);
 • poglavlje 2.7. -  dodaje se objašnjenje vezano uz Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje; 
 • poglavlje 2.10. - izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO, 
 • troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta, izmjena opisa troška, 
 • napomena vezana uz unos neizravnih troškova;
 • poglavlje 2.12. - dodana Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača;
 • poglavlje 3.1. - vezano uz Dokumentaciju koju je potrebno priložiti u sklopu projektnog prijedloga: dodan Obrazac 9. Popis članova projektnog tima:
 • naglašena napomena da se početna anketa ispunjava isključivo putem poveznice
 • sukladno prihvatljivosti prijavitelja Sporazum o uvjetima korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju koja je predmet projekta sklapa se s javnom ili privatnom istraživačkom organizacijom
 • izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjeg financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 3.3. - izmjena roka uz dostavu projektnih prijedloga do 14. lipnja 2023. godine;
 • poglavlje 4.4. - izmjena vezana uz dostavu dokumentacije koju je potrebno dostaviti kao preduvjet za donošenje Odluke o financiranju;
 • poglavlje 5.1. - izmjena vezana uz razdoblje prihvatljivosti izdataka;
 • poglavlje 6. - dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Obrasci:
 
 • izmjena Obrasca 5 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 5.b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • dodan Obrazac 9. Članovi projektnog tima.
 
 • Prilozi:
 
 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje - Kriteriji za administrativnu provjeru - dodan Obrazac 9. kao dokaz o projektnom timu te izmjena Kriterija za administrativnu provjeru prije donošenja Odluke o financiranju;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 7. Izračun standardne veličine jediničnog troška za poduzeća vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 9. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.