2. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Rok: 29. rujna 2023. godine

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 2. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).

Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
  • Izmjena Uputa za prijavitelje vezane uz projektni i istraživački tim:
  • unutar poglavlja 2.4. nadodano je objašnjenje projektnog tima , te je
  • unutar poglavlja 2.6. nadodano objašnjenje vezano uz projektni tim, istraživački tim i tehničko osoblje.
 
  • Izmjene prihvatljivosti troškova:
  • u poglavlju 2.10. Uputa za prijavitelje nadodana je napomena vezana uz unos troškova u sustav eNPOO.
 
  • Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga sa 15. rujna 2023. godine na 29. rujna 2023. godine.
  • Izmjena Obrasca 2. Dodatni informacijski obrazac na engleskom jeziku:
  • izmijenjen kako bi odgovarao traženim podacima unutar Prijavnog obrasca
 
  • Izmjena Obrasca 12. Popis članova istraživačkog i projektnog tima sukladno gore navedenim izmjenama.  

Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Druga izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.