3. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Produljenje roka: 20. listopada 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).
 
Sve izmjene u dokumentaciji su označene i vidljive: 
 
  • žutom bojom je označen novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvu dokumentaciju, 
  • stari tekst koji je potrebno izbaciti označen je sa strikethrough.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
  • Upute za prijavitelje
  • Obrazac 3. Izjava prijavitelja
  • Obrazac 4. Izjava partnera
  • Novi obrazac 14. Metodologija mjerenja kapaciteta predmetnog subjekta istraživačke organizacije
  • Prilog 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava
  • Prilog 8. je izmijenjen na način da u potpunosti zamjenjuje prethodni te nije označen žutim promjenama 
  • Prilog 9. i 10. 
  • Prilog 13. Kontrolna lista.
 
Izmjena roka za dostavu projektnog prijedloga s 29. rujna 2023. godine na 20. listopada 2023. godine.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Treća izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.