4. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na poziv „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Produljenje roka: 31. listopada 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 4. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga i produljenje roka za prijavu na pozivu „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04).
 
Sve izmjene u dokumentaciji označene su i vidljive: 
 
  • žutom bojom označen je novi tekst koji je ili dodan ili izmijenjen u odnosu na prvu dokumentaciju, 
  • stari tekst koji treba izbaciti je precrtan (označen sa strikethrough).
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 
Rok za dostavu projektnog prijedloga pomaknut je s 20. listopada 2023. godine na 31. listopada 2023. godine.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Četvrta izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.