Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom


Rok: Do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 28. siječnja 2021. godine Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom” kao otvoreni postupak koji se financira u sklopu Fonda solidarnosti Europske unije.

Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluga utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Poziv su javna visoka učilišta (i njihove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisana u Upisnik visokih učilišta MZO-a, javni znanstveni instituti upisani u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a te tijela državne uprave koja u sklopu svojeg ustrojstva imaju učilišta.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a osiguran je u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) i drugih izvora.

Dostava projektnih prijedloga dopuštena je najranije od dana objave Poziva, a krajnji rok dostave je do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30. 11. 2021. godine, ovisno o tome što nastupa prije.

Više informacija o Pozivu pročitajte na sljedećoj poveznici:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/obnova-infrastrukture-i-opreme-u-podrucju-obrazovanja-ostecene-potresom/