VAŽNO - (10. ožujka 2023.) - Obavijest potencijalnim prijaviteljima!

Obavještavamo potencijalne prijavitelje za Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava da se dana 10. ožujka 2023. godine, zaključno u 15.00 h, obustavlja dodjela bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti u sklopu kojih troškovi još uvijek nisu nastali, odnosno za potencijalne troškove iz točke 5.2. Uputa za provedbu Jednostavne izravne dodjele.

Sve prijave koje sadrže potencijalne troškove, a prijave se nadležnome Tijelu odgovornom za provedbu financijskoga doprinosa nakon navedenoga roka, neće biti uzete na razmatranje. O eventualnoj mogućnosti ponovnog otvaranja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava u dijelu potencijalnih troškova, obavijest će biti objavljena na mrežnim stranicama https://mpgi.gov.hr/, https://strukturnifondovi.hr/ te https://mzom.gov.hr/.

Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava u dijelu dodjele sredstava za troškove koji su već nastali se nastavlja te je prijave moguće dostaviti nadležnim tijelima, a kako je navedeno u Uputama za provedbu Jednostavne izravne dodjele.