VAŽNO! Zatvaranje Poziva - Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom FSEU.2021.MZO.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), objavljuje obavijest o zatvaranju Poziva „Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom“ (FSEU.2021.MZO), s istekom roka dostave projektnih prijedloga. Poziv se zatvara 30. studenoga 2021. godine.

Zatvaranje Poziva objavljuje se zbog isteka roka prijave na Poziv sukladno točki 3.2 Uputa za prijavitelje. Svrha Poziva je nadoknada sredstava projektima u području znanosti i obrazovanja za provedene hitne mjere zaštite, usluge utvrđivanja stanja, izrade snimki zatečenog stanja, izradu dokumentacije za provedbu i samu provedbu dovođenja zgrada u prijašnje stanje ili cjelovitu obnovu koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcija uz prilagodbu suvremenim standardima, izvođenje radova osiguranja i stabiliziranja oštećenih dobara te popravak ili nabavu nove opreme oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Ukupna predviđena sredstva za dodjelu propisana Pozivom iznose 1.907.737.734,98 HRK, a osigurana su u Državnome proračunu RH iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) u iznosu od 953.868.867,49 HRK i iz drugih izvora (npr. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti) također u iznosu od 953.868.867,49 HRK.

Projektni prijedlozi koji se predaju nakon proteka roka za predaju, tj. nakon iskorištenja osiguranih sredstava, vraćaju se neotvoreni prijavitelju.

Pozivamo Vas da pratite daljnje informacije vezane uz predmetni Poziv koje će biti objavljene na službenim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te na internetskoj stranici www.strukturnifondovi.hr.