1. izmjena Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2.R3-I1.04)

Rok: 15. rujna 2023.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“ (Referentni broj: C3.2. R2-I1.04)
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti:
 
 • Upute za prijavitelje:
 
 • poglavlje 2.1. – Prihvatljivost prijavitelja - izmijenjena definicija „istraživačke organizacije“ sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • poglavlje 2.2. – Prihvatljivost partnera - izmijenjena definicija „istraživačke organizacije“ sukladno Okviru Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije (2022/C 414/01), poglavlju 1.3., točki 16. (ff);
 • poglavlje 2.6. – dodana napomena u skladu s dodanim Obrascem 13.; 
 • poglavlje 2.10. – izmjena prema već objavljenoj obavijesti o upisu troška osoblja u sustav eNPOO;
 • poglavlje 3.1. – izmjena sukladno već objavljenoj obavijesti vezanoj uz dostavu Godišnjega financijskog izvješća ili ekvivalentnog izvješća za posljednju dostupnu godinu;
 • izmjena u skladu s dodanim Obrascem 13.;
 • produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine;
 • poglavlje 3.2. – izmjena roka za postavljanje pitanja u sklopu sustava eNPOO do 1. rujna 2023. godine; 
 • poglavlje 3.3. – izmjena roka za dostavu projektnih prijedloga do 15. rujna 2023. godine.
 
 • Obrasci: 
 
 • izmjena Obrasca 7 b. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a – u Izjavi prijavitelja 7 b. dodano „ili gospodarske djelatnosti“;
 • izmjena Obrasca 12. Članovi istraživačkog i projektnog tima u skladu s dodanim novim Obrascem; 
 • dodan novi Obrazac 13. Izjava člana istraživačkog tima.
 
 • Prilozi:
 
 • izmjena Priloga 1. Postupak dodjele bespovratnih sredstava sukladno izmjeni Uputa za prijavitelje; 
 • izmjena Priloga 2. Sadržaj sporazuma o partnerstvu sukladno odredbama za suradnju za poduzeća i istraživačke organizacije;
 • sukladno već objavljenoj obavijesti dopuna Priloga 9. Izračun standardne veličine jediničnog troška za privatne istraživačke organizacije i poduzeća te Priloga 10. Izračun standardne veličine jediničnog troška za javne istraživačke organizacije, a vezana uz upis troškova osoblja u sustav eNPOO;
 • izmjena Priloga 12. KL za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti prijavitelja i projekta sukladno izmjenama Priloga 1.
 
Prethodna verzija dokumentacije na današnji dan prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.