Državne potpore i potpore male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ i Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“

Ministar znanosti i obrazovanja donio je 29. ožujka 2023. godine Program dodjele državnih potpora za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“ i Program dodjele potpora male vrijednosti za projekte „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Na temelju ovih programa pravo na državnu potporu moći će ostvariti mala, srednja i velika poduzeća u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ciljana znanstvena istraživanja“.

Pozivom „Ciljana znanstvena istraživanja“ podržat će se kolaborativni projekti industrijskih istraživanja, koji se provode u suradnji između poduzeća i istraživačkih organizacija koji čine konzorcij. Očekuje se da će istraživanja podržana pozivom ojačati put prema istraživanjima više razine tehnološke spremnosti, odnosno prema eksperimentalnom razvoju i inovacijskim aktivnostima. Pozivom se želi potaknuti stvaranje dugoročnih odnosa i suradnje između članova konzorcija koji bi se nastavili i nakon provedbe podržanih projekata.

Uvjeti dodjele potpore definirani u programima bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kraćem roku.