Državne potpore za novoosnovana poduzeća

Donesen Program dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača


Ministar znanosti i obrazovanja donio je 10. siječnja 2023. godine Program dodjele državnih potpora za projekte stažiranja u gospodarstvu (dalje: Program). 

Na temelju ovoga Programa pravo na potporu za usavršavanje moći će ostvariti mikro i mala poduzeća (članak 22. Uredbe o općem skupnom izuzeću), a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Pozivom „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“ potiču se mladi istraživači zaposleni na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata.

Uvjeti dodjele potpore definirani u Programu bit će razrađeni u Pozivu čija objava slijedi u kratkom roku.