Državne potpore za novoosnovana poduzeća

Izmjena Programa dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Program dodjele državnih potpora za projekte uspostave start-up/spin off poduzeća mladih istraživača stupio je na snagu 10. siječnja 2023. godine. Program je vezan uz Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“.

Programom dodjele državnih potpora definirano je u članku 7. točki 1. da najviša vrijednost državne potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti u sklopu jednog projekta iznosi 1.400.000,00 HRK (185.811,93 EUR).
S obzirom na to da je točkom 1.3. Uputa za prijavitelje predmetnog Poziva propisano da najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 200.000,00 EUR, napravljena je izmjena članka 7. stavka 1. na način da najviša vrijednost državne potpore u sklopu jednog projekta kako je izražena u Programu dodjele državnih potpora bude usklađena s najvišim iznosom koji je propisan Pozivom (200.000,00 EUR). Također, u članku 7. točki 2. tekst je izmijenjen na način da je ukupni iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u sklopu Poziva izražen u eurima.