Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti


Na temelju izravne dodjele Ministarstva znanosti i obrazovanja u sklopu Poziva „Program mobilnosti“ referentnog broja NPOO.C3.2.R2-I1, Hrvatska zaklada za znanost objavila je natječaj „Program mobilnosti mladih istraživača“ koji je financiran u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, odnosno investicije C3.2. R2-I1 „Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima“.
 
Cilj Programa mobilnosti je unaprjeđenje istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta mladih istraživača: a) pružanjem potpore za kratkoročna usavršavanja asistenata na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu i poticanjem njihove internacionalizacije; b) pružanjem potpore mladim istraživačima koji su stekli titulu doktora znanosti da boraveći na istraživačko-razvojnim institucijama u inozemstvu steknu potrebne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere; c) privlačenjem dolaska u Hrvatsku talentiranih stranih mladih istraživača koji su stekli titulu doktora znanosti.
 
Program mobilnosti provodi se u tri potprograma:
 
a) Odlazna mobilnost asistenata 
b) Odlazna mobilnost viših asistenata i
c) Dolazna mobilnost viših asistenata.
 
Više detalja o navedenim potprogramima i natječajima možete pronaći na stranicama Hrvatske zaklade za znanost:
Otvaranje natječaja u okviru Programa mobilnosti - HRZZ