Prva izmjena Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv"

OBAVIJEST (3. svibnja 2022.)
Rok: 4. srpnja 2022.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je 3. svibnja 2022. prvu izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv", a rok za podnošenje projektnih prijedloga je 4. srpnja 2022.
 
Izmijenjeni su sljedeći dokumenti: 
 
  • Upute za prijavitelje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 2-Posebni uvjeti ugovora-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 3-Sadržaj sporazuma o partnerstvu-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 6-Kriteriji odabira i bodovanje-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 8-KL za provjeru prihvatljivosti prijavitelja-partnera-C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 9-KL za provjeru prihvatljivosti projekta i aktivnosti i sukoba interesa -C3.1. R1-I1.1-NPOO
  • Prilog 11-KL za provjeru dvostrukog financiranja-C3.1. R1-I1.1-NPOO
 
Prijašnja verzija dokumentacije prestaje važiti na današnji dan​. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.
 
Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/), na kojem su objavljene sve informacije i dokumentacija poziva.