O-ZIP - Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu


Osnovni cilj projekta „O-ZIP - Otvorene znanstveno-infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu“ jest da se jačanjem temeljne aktivnosti Instituta Ruđer Bošković i osnovne istraživačke infrastrukture (osuvremenjivanje opreme i zgrada) te stvaranjem 'istraživačkih infrastrukturnih platformi’ stvore mostovi prema europskome istraživačkom prostoru, gospodarstvu, znanstvenoj i akademskoj zajednici te društvu u cjelini.

Na taj način omogućava se
 
  • veća primjenjivost istraživanja,
  • stvaranje interdisciplinarnosti,
  • sinergija dodanih vrijednosti te
  • omogućuje daljnji institucionalni rast IRB-a i
  • transformacija u modernu znanstveno-istraživačku ustanovu.

Ciljano jačanje, modernizacija i povećana dostupnost tih platformi značajno će povećati utjecaj IRB-a uz:
 
  1. podizanje kvalitete znanstvenih istraživanja;
  2. učinkovitije rješavanje izazova s kojima se suočava moderno društvo i
  3. trajan doprinos razvoju konkurentnoga industrijskog sektora u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj odnosno niske razine visokokvalitetnih istraživačko-razvojno-inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Povezane vijesti: