Sinergija ERC - Izgradnja znanstvene izvrsnosti kroz sinergiju s potporama Europskog istraživačkog vijeća


Ovoj intervenciji je cilj davanje potpore znanstvenim istraživanjima vrhunskih znanstvenika bilo da je riječ o mladim ili već uglednim istraživačima za provedbu novospoznajnih istraživanja te uspostavu i jačanje istraživačkoga tima i/ili programa.

Osnovna aktivnost Europskoga istraživačkog vijeća (ERC) je pružiti atraktivno i dugoročno financiranje za potporu izvrsnim istraživačima i njihovim timovima u provedbi novospoznajnih i visokorizičnih inovativnih istraživanja koja bi trebala dovesti do napretka na granicama spoznaje i postaviti jasan i inspirativan cilj novospoznajnim istraživanjima diljem Europe.

ERC posebno vrednuje i potiče interdisciplinarne prijedloge u novim i nadolazećim područjima znanosti te IR projekte koji uvode nekonvencionalne i inovativne pristupe i znanstvena otkrića.

U sklopu ove sheme potporu će dobiti projekti istraživača i njihovih timova koji nisu dobili potporu Europskoga istraživačkog vijeća, ali su ušli u uži izbor (pozitivno ocijenjeni u drugom krugu evaluacijskoga procesa) u jednoj od navedenih kategorija:
 
  • Starting projekt
- namijenjen mladim istraživačima kako bi razvili nezavisnu karijeru i započeli nezavisno istraživanje. Ponajprije im je svrha poduprijeti nadolazeću generaciju vrhunskih istraživača u razdoblju karijere kad uspostavljaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program.
 
  • Consolidator projekt
- namijenjen izvrsnim glavnim istraživačima u razdoblju karijere dok još ojačavaju vlastiti nezavisni istraživački tim ili program. 
 
  • Advanced projekt
- namijenjen izvrsnim uglednim istraživačkim liderima s priznatim istraživačkim postignućima za provedbu novospoznajnih i visokorizičnih inovativnih istraživanja koja otvaraju nove pravce u njihovu području istraživanja, kao i u ostalim područjima.

Prijavitelji moraju dokazati originalnost i inovativnost istraživanja, ambiciju i izvedivost prijedloga istraživanja koja vode do napretka na granicama spoznaje i postavljaju jasan i inspirativan cilj novospoznajnim istraživanjima diljem Europe.