Poziv na prvu fazu testiranja vezan uz Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljen u Narodnim novinama, broj 123, od 17. studenoga 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
https://mzom.gov.hr
 
KLASA: 112-01/21-01/00210
URBROJ: 533-02-22-0010
Zagreb, 14. ožujka 2022.
 
POZIV NA PRVU FAZU TESTIRANJA
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. studenoga 2021. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. studenoga 2021. godine
 
Prva faza testiranja kandidata/kinja koji/e ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune, za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na neodređeno vrijeme, na:
 
  1. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, broj 4.1.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje i
  2. radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik, broj 4.1.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje,
 
održati će se u srijedu, 23. ožujka 2022. godine, u 9.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 
Pravni izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje objavljeni su na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja istovremeno s objavom Javnog natječaja.
 
Kandidat/kinja koji/a ne pristupi testiranju više se neće smatrati kandidatom/kinjom u postupku.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja