Rezultati prve faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine

Testiranje je održano 23. ožujka 2022. godine.

REZULTATI PRVE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. studenoga 2021. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. studenoga 2021. godine
 
Testiranje je održano 23. ožujka 2022. godine.
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
1. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.1.3.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

H I 6
L L 7
Š D 7

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
nema
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.2.3.)
 
Početno slovo prezimena kandidata/kinje Početno slovo imena kandidata/kinje Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta 
bodovi

KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA 
I IDU U 2. FAZU TESTIRANJA

 
H I 10
L L 10
P S 8
Š D 5

KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 1. FAZI TESTIRANJA
 
nema