Rezultati druge faze testiranja po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme, u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine

Testiranje je održano 5. travnja 2022. godine.

REZULTATI DRUGE FAZE TESTIRANJA
po objavljenom Javnom natječaju za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme,
u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine
na web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. studenoga 2021. godine
na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. studenoga 2021. godine
 
Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta
 
1. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.1.3.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
H I 6 8
Š D 10 6,4
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
L L 8,5 4,4

Uprava za visoko obrazovanje
Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard
Služba za upravljanje visokim učilištima
Odjel za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja
 
2. radno mjesto I. vrste – stručni/a savjetnik/ca (4.1.1.2.3.)
 
Početno slovo prezimena Početno slovo imena Provjera znanja stranog jezika
bodovi
Provjera znanja rada na računalu
bodovi
KANDIDATI KOJI SU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA 
I IDU NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
H I 6 8
P S 10 8,8
Š D 10 6,4
KANDIDATI KOJI NISU ZADOVOLJILI NA 2. FAZI TESTIRANJA
L L 8,5 4,4