Poziv na razgovor s Komisijom - intervju vezan uz objavljen Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA
mzo.gov.hr
 
KLASA: 112-01/21-01/00210
URBROJ: 533-02-22-0012
Zagreb, 21. travnja 2022.
 
POZIV NA RAZGOVOR S KOMISIJOM - INTERVJU
vezan uz objavljen
Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
  • u Narodnim novinama, broj 123/21, od 17. studenoga 2021. godine
  • web stranici Ministarstva znanosti i obrazovanja dana 17. studenoga 2021. godine
  • web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave dana 17. studenoga 2021. godine
 
Razgovor s Komisijom - intervju kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u državnu službu u Ministarstvo znanosti i obrazovanja na:
 
  1. radno mjesto I. vrste -  stručni savjetnik, broj 4.1.1.1.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za financiranje visokog obrazovanja i visokih učilišta, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje i
  2. radno mjesto I. vrste - stručni savjetnik, broj 4.1.1.2.3. Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva znanosti i obrazovanja, u Odjelu za analizu i praćenje infrastrukturnih resursa visokog obrazovanja, u Službi za upravljanje visokim učilištima, u Sektoru za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, u Upravi za visoko obrazovanje,
 
a koji su zadovoljili na testiranju, te postigli najbolje rezultate na testiranju
 
održati će se u ponedjeljak, 25. travnja 2022. godine, u 10.00 sati, u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Zagreb, Donje Svetice 38.
 
Ministarstvo znanosti i obrazovanja