Objavljen Poziv „Dodjela STEM i ICT stipendija“ (referentni broj: C3.2 R2-I1.02)

Rok za dostavu projektnog prijedloga: 22. listopada 2022. godine 


Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavljuje Poziv na izravnu dodjelu „Dodjela STEM i ICT stipendija“. Poziv se provodi u sklopu podkomponente C3.2. „Podizanje istraživačkog i inovacijskog kapaciteta“, Reforme 2, Investicije 1 Razvoj poticajnog modela za napredovanje u karijeri istraživača te provođenje vrhunskih znanstvenih istraživanja u STEM i ICT područjima.

Predmet Poziva: Dodjela bespovratnih sredstava za stipendije studentima na preddiplomskim i diplomskim studijima te integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima u STEM i ICT područjima.

Cilj Poziva: Povećana dostupnost i zapošljivost diplomanata u STEM i ICT područjima na preddiplomskoj i diplomskoj razini Programom dodjela stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Vrsta postupka dodjele: Izravna dodjela 

Status: Dostava projektnog prijedloga dopuštena je najranije od 22. rujna 2022. godine, a krajnji rok dostave projektnog prijedloga je 22. listopada 2022. godine.

Način podnošenja projektnog prijedloga: Projektni prijedlog podnosi se isključivo elektroničkim sustavom Nacionalnog programa oporavka i otpornosti (eNPOO), ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca. 

Prihvatljiv prijavitelj: Odjel za državne stipendije i druge izravne potpore studentima, Služba za državne stipendije i druge potpore studentima, Sektor za upravljanje visokim učilištima i studentski standard, Uprava za visoko obrazovanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Ukupna raspoloživa sredstva: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Poziva je 37.512.768,60 HRK, odnosno 4.978.800,00 EUR

Dokumentacija Poziva  C3.2 R2-I1.02 „Dodjela STEM i ICT stipendija“: