Javni poziv - Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. - 2020.


Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u listopadu 2011. godine objavilo Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila zaliha infrastrukturnih projekata čija bi se provedba mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Javni poziv je od tada kontinuirano otvoren, a rokovi za dostavu projektnih prijedloga su 30. lipnja i 31. prosinca. Nakon zaprimanja projektnih prijedloga provodi se postupak vrednovanja te se na taj način indikativna lista Ministarstva ažurira dvaput godišnje. Projekti koji se nalaze na indikativnoj listi nisu odabrani za financiranje, već će se morati javiti na poziv koji će raspisati MZO za mogućnost financiranja provedbe projektnog prijedloga iz EFRR-a.
Povezane vijesti: