(završeno: 7. srpnja 2024.) o Nacrtu prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja


Savjetovanje s javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

7. lipnja 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih uputilo je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj vrsti i razini obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Nacrt prijedloga Pravilnika o odgovarajućoj razini i vrsti obrazovanja odgojno-obrazovnih i ostalih radnika u dječjem vrtiću, ustanovama te drugim pravnim i fizičkim osobama koje provode programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, s ciljem dobivanja mišljenja stručnjaka, građana i ostale zainteresirane javnosti, upućen je na javno savjetovanje dana 4. travnja 2023. godine. Javno savjetovanje trajalo je mjesec dana te je zatvoreno 4. svibnja 2023. godine. Tijekom navedenog perioda prikupljena su 102 komentara, od kojih je 12 prihvaćeno te 21 djelomično prihvaćeno. Slijedom prihvaćanja i djelomičnog prihvaćanja većeg broja komentara stručnjaka, građana i ostale zainteresirane javnosti, u Nacrt prijedloga Pravilnika unijete su veće promjene, stoga isti ponovno upućujemo na javno savjetovanje. 

Javno savjetovanje otvoreno je od 7. lipnja 2024. do 7. srpnja 2024. godine i dostupno je na portalu eSavjetovanja, na sljedećoj poveznici:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=27753.