(završeno: 12. - 19. lipnja 2024.) o strukovnim kurikulima


14. lipnja 2024.

Savjetovanje s javnošću o ODLUCI O DONOŠENJU MODULA OPĆEOBRAZOVNIH PREDMETA U SREDNJIM STRUKOVNIM ŠKOLAMA NA RAZINAMA 4.1 I 4.2

Zbog tehničkih poteškoća u radu platforme e-Savjetovanja koji su izvan kontrole Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, kao i zbog velikog interesa javnosti, produžuje se rok za dostavu komentara na savjetovanju s javnošću o Odluci o donošenju modula općeobrazovnih predmeta u srednjim strukovnim školama na razinama 4.1 i 4.2.

Novi rok za dostavu komentara je 19. lipnja 2024. godine.
 
Javna savjetovanja o strukovnim kurikulima

21. svibnja 2024.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih provodi reformu strukovnog obrazovanja u sklopu koje je na javno savjetovanje upućeno 148 kurikula.

Savjetovanja su objavljena u razdoblju od 13. do 15. svibnja 2024. godine, a rok za dostavu komentara je 30 dana od objave.

Navedena savjetovanja dostupna su zainteresiranoj javnosti putem platforme e-Savjetovanja (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard